Urdu Mcqs from Past Paper for PCS & CSS Exams

Urdu Mcqs From Past Paper For PCS & CSS Exams

3. “Black out” kay takhleeq kar ——– hain.
Faiz
4. “Announcer” kay khaliq hain?
Mukhtar Saddiqui
5. “Punjabi Zamindar ka qissa” ——– me shamil hai.
jo options di hain paper mein un mein se koi nae.
6. “Deevan” kay ilawah Nasir Kazmi ka shairi majmooa _____ bhi hai.
barg e nay
7. “Chand hum asr” me _______ khakay hain.
24
8. “Khizar-e-Raah” Iqbal kay ______ shari majmooay me shamil hai.
bang e dara
9. “Khakim Badhin” kay debaachay ka unwaan hai?
dast e zulaikha
10. “shab-e-rafta” ka intisaab kis kay naam hai?
subh e Nau
11. “Udaas Naslain” kay _____ abwaab hain.
50
12. “Maai Gul Bano” ka musannif hain——–.
Ahmad Nadeem Qasmi
13. “Kapaas k Phool” me kitnay afsaanay hain?
17
14. “Mas-e-khaam ko jis ne kundan banaya
Khara or khota alag kar dikhaya” kis ka shair hai?
Haali
15. Majeed Amjad ka kulyaat ______ ne murattab kiya.
Dr.khawja Zikriya
16. “Aab-e-gum” or “Zargushat” kay musannif ka naam?
Mushtaq Ahmad Yousafi
17. Udaas Naslain kay hero ka naam _______ hai.
Naeem
18. “Zindagi” ka ta’luq kis sinf-e-adab se hai?
Tamseel
19. Raja Gidh ki heroin ka naam _______ hai.
seemi
20. “Seerat-un-Nabi (pbuh) kay ilawah Shibli ki sawaneh nigari ki kitab _____ bhi hai.
Hayat e Javed
6. “Saqi Nama” —– ki nazm hai.
Iqbal ki (Baal e jibreel)
7. “hain aaj kyun zaleel kay kal tak na thi pasand
ghustaakhi-e-farishta hmaari janaab me” kis ka shair hai?
Ghalib
8. Hijrat or Judai ka dukh kis ka kalaam me numaayan hai?
Nasir Kazmi
9. Shahnaama-e-Islam kitni jildon me hai?
4
10. “Khakim Badhan” me mazhahiya —— hain.
Khakay
11. Meer Taqi Meer kay kitnay majmooay shaya huay?
6
12. Tassawuf or falsafay ka bara shaer hai?
Ghalib
13. Mushtaq Yusfi ki tanz o mazah ki kitni kutub shaya ho chuki hain?
4
14. “tu meri raat ko mehtab se mehroom na rakh
teray paimaanay me hai maah-e-tamaam ae saqi” kis ka shair hai?
Iqbal
15. Raja Gidh novel me gidh kya hai?
alamat
16. Novel nigar, afsana nigar, or drama nawees?
a) yusfi b) ahmed nadeem qasmi c) bano qudsiya
17. _______ tarraqi pasand or maqsad pasand hai lekin us ne kabhi bhi tan kisi maqsad par qurbaan na kiya.
a) qasmi b) yusfi c) bano qudsiya
18. “Raja Gidh” or “Udaas Naslain” me kahin kahin ______ bohat khatakti hai.
Tawalat
19. Ahmed Nadeem Qasmi k ziyada tar afsanay ________ mozuaat par mabni hain.
Daihi(rural)
20. “Durayat” kay asool kis kitaab me hain?
a) Chand hum asr b) zindagi c) Seerat-un-Nabi (pbuh)

Urdu Mcqs From Past Paper For PCS & CSS Exams

2 thoughts on “Urdu Mcqs from Past Paper for PCS & CSS Exams”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *