Urdu MCQs for Public Service Commission Lecturers' Test

Urdu MCQs for Public Service Commission Lecturers’ Test 
Urdu MCQs  Lecturers’ Test 
Q1 : Hindustani lasanyat ka musnaf koun ha?
(a) Naseer- Ul-din Hashmi (b) Rasheed Hassan khan (c) Masood Hussain khan (d) Mahi din zoar
Q2: Iqbal “anjman himayat islam ” ke sadar kab muntkhib hoe?
(a) 1930 (b) 1932 (c) 1934 (d) 1936
Q3: Asal Matan ke bad baz tashkeel ko kya kehte hain?
(a) Tarteeb Matan (b) islah Matan (c) Tadveen matan (d) Tanqeed Matan.
Q4: Mudat hue h yar ko mahman kye hue ……. Josh qadh se bazam charaghan kye hue: kis ka shair ha?
(a) Meer (b) Ghalib (c) Moomin (d) Zafar .
Q5: Lan jeans ne alooyat ke kitne mukhrij batae hain?
(a) 3 (b) 4 (c) 5 (d) 7
“Urdu sarf wo Nahoo” ka musnaf kon ha?
(a) Sohail Bukhari (b) Molvi Abdul Haq (c) Rasheed Hassan khan (d) Atshan durani.
Q7: “Tahlel Naffsi ” ka bani kise kha gya ha?
(a) Fried (b) zoong (c) Edler (d) Heralad Bloom.
Q8: Urdu ka phla sahib kulyat shair kon ha?
(a) Wali Dakni (b) Qali Qutab Shah (c) Nizami Dakni (d) Mula Wajhi.
Q9: “Nazrya Rad Tashkeel” Ka bani kon ha?
(a) Foko (b) Edward saeed (c) Dareeda (d) roolan barth.
Q10: Saat misroon par mushtamil band ko kya khate hen?
(a) Masbah (b) Tarkeeb band (c) Mushmin (d) Tarjeh Band.
Q11: Kis Maghribi Danshwar ko wijoodyat ke hawale se aham jana jata ha?
(a) Hiyoom (b) Edson (c) Teri Eglton (d) Sartar.
Q12: Qaseede ke doosra hisa kya khlata ha?
(a) Tashbeeb (b) Tasbeeb (c) Madh (d) Gurez.
Q13: Tarki Pasand Tehareek ke Phle ijlas ka Sadarti Khutba Kis ne dya?
(a) Sajad Zaheer (b) Preem Chand (c) Akhtar Hussain Raipoori (d) Hasrat Mohani .
Q14: wo Ilam jo Tashbeh; ishtara, majaz marsal or kanaya waghair se bahas karta ho, kya kahlata ha?
(a) Ilam Manye (b) Ilam Badee (c) Ilam Arooz (d) Ilam Biyan.
 

4 thoughts on “Urdu MCQs for Public Service Commission Lecturers' Test”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *