PUBLIC SERVICE COMMISSION & OTHER TESTS INFORMATION IN PAKISTAN

PPSC, SPSC, BPSC, KPKPSC, AJKPSC, FPSC, NTS, ENTRY TESTS, EXAM HELP

Lecturer Professor Jobs Help 2016-17 CTI Jos Help 2016-17 AEO Jobs In Punjab SchoolsHelp Educator Jobs Help 2016-17 Headmaster Headmistress Jobs Help 2016
ADVERTISEMENT

Urdu Mcqs for Science and Arts Educator Entry Test 2014

Urdu Mcqs  for Science and Arts Educator Entry Test  2014

. ―Black out‖ kay takhleeq kar ——– hain.
Ans: Faiz
2. ―Announcer‖ kay khaliq hain?
Ans: Mukhtar Saddiqui
3. ―Punjabi Zamindar ka qissa‖ ——– me shamil hai.
Ans: jo options di hain paper mein un mein se koi nae.
4. ―Deevan‖ kay ilawah Nasir Kazmi ka shairi majmooa _____ bhi hai.
Ans: barg e nay
5. ―Chand hum asr‖ me _______ khakay hain.
Ans: 24
6. ―Khizar-e-Raah‖ Iqbal kay ______ shari majmooay me shamil hai.
Ans: bang e dara
7. ―Khakim Badhin‖ kay debaachay ka unwaan hai?
Ans: dast e zulaikha
8. ―shab-e-rafta‖ ka intisaab kis kay naam hai?
Ans: subh e Nau
9. Ahmed Nadeem Qasmi k ziyada tar afsanay ________ mozuaat par mabni hain.
Ans: Daihi(rural)
10. ―Durayat‖ kay asool kis kitaab me hain?
(i) Chand hum asr (ii) zindagi (iii) Seerat-un-Nabi (pbuh)
11. ―Udaas Naslain‖ kay _____ abwaab hain.
Ans: 50
12. ―Maai Gul Bano‖ ka musannif hain——–.
Ans: Ahmad Nadeem Qasmi
13. ―Kapaas k Phool‖ me kitnay afsaanay hain?
Ans: 17
14. ―Mas-e-khaam ko jis ne kundan banaya Khara or khota alag kar dikhaya‖ kis ka shair
hai?
Ans: Haali
15. Majeed Amjad ka kulyaat ______ ne murattab kiya.
Ans: Dr.khawja Zikriya
16. ―Aab-e-gum‖ or ―Zargushat‖ kay musannif ka naam?
Ans: Mushtaq Ahmad Yousafi
17. Udaas Naslain kay hero ka naam _______ hai.
Ans: Naeem
18. ―Zindagi‖ ka ta‘luq kis sinf-e-adab se hai?
Ans: Tamseel
19. Raja Gidh ki heroin ka naam _______ hai.
Ans: seemi
20. ―Seerat-un-Nabi (pbuh) kay ilawah Shibli ki sawaneh nigari ki kitab _____ bhi hai.
Ans: Hayat e Javed
21. ―Saqi Nama‖ —– ki nazm hai.
Ans: Iqbal ki (Baal e jibreel)
22. ―hain aaj kyun zaleel kay kal tak na thi pasand ghustaakhi-e-farishta hmaari janaab
me‖ kis ka shair hai?
Ans: Ghalib
23. Hijrat or Judai ka dukh kis ka kalaam me numaayan hai?
Ans: Nasir Kazmi
24. Shahnaama-e-Islam kitni jildon me hai?
Ans: 4
25. ―Khakim Badhan‖ me mazhahiya —— hain.
Ans: Khakay
26. Meer Taqi Meer kay kitnay majmooay shaya huay?
Ans: 6
27. Tassawuf or falsafay ka bara shaer hai?
Ans: Ghalib
28. Mushtaq Yusfi ki tanz o mazah ki kitni kutub shaya ho chuki hain?
Ans: 4
29. ―tu meri raat ko mehtab se mehroom na rakh teray paimaanay me hai maah-e-tamaam
ae saqi‖ kis ka shair hai?
Ans: Iqbal
30. Raja Gidh novel me gidh kya hai?
Ans: alamat
31. Novel nigar, afsana nigar, or drama nawees?
(i) yusfi (ii) ahmed nadeem qasmi (iii) bano qudsiya
32. _______ tarraqi pasand or maqsad pasand hai lekin us ne kabhi bhi tan kisi maqsad
par qurbaan na kiya.
(i) qasmi (ii) yusfi (iii) bano qudsiya
33. ―Raja Gidh‖ or ―Udaas Naslain‖ me kahin kahin ______ bohat khatakti hai.
Ans: Tawalat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PUBLIC SERVICE COMMISSION & OTHER TESTS INFORMATION IN PAKISTAN © 2016